INTRODUCTIE | NIEUWS | BRONSGIETEN | BRONZEN REPRODUCTIES | OVERIGE REPRODUCTIES | DE BOERDERIJ | BRONSTIJD METALEN | LINKS

Levende geschiedenis in de Nederlandse bronstijd
 

Welkom! Op deze website beschrijf ik mijn ervaringen met levende geschiedenis in de bronstijd. De bronstijd is de tijd in de prehistorie waarin voor het eerst metaal in algemeen gebruik kwam en duurde ong. van 2000 tot 800 v.Chr. De bronstijd is een periode die zeer weinig aandacht krijgt, vooral in Nederland. Met behulp van deze website hoop ik wat meer bekendheid te kunnen geven aan deze naar mijn mening fascinerende periode uit ons verleden, en een waardering op te wekken voor wat de mensen in die tijd hadden bereikt.

Er zijn maar weinig mensen die besef hebben van hoeveel er aan overblijfselen uit de bronstijd er in zich in de Nederlandse bodem bevinden. Dit komt doordat er nagenoeg niets van te zien is aan het oppervlak. Er zijn echter vele plaatsen waar zich in de grond sporen uit deze tijd aanwezig zijn, zoals de resten van boerderijen, akkers, graven en zelfs houten paden die in zich in het veen bevinden. Uit deze periode hebben we ook onze eigen "Otzi", de man van Emmer Erfscheidenveen. Hij was in het veen gevonden met nog genoeg restanten van zijn kleding om een goed beeld te vormen van hoe iemand er in die tijd uitzag.

Ons gebied was relatief arm wat betrefd de aanwezigheid van metalen voorwerpen. Dit kwam onder andere doordat het metaal vanuit verre gebieden over land of zee moest worden gehandeld, met gebieden zoals Engeland, Frankrijk, Duitsland en Denemarken. Ondanks dat zijn er toch een hoeveelheid zeer interessante vondsten gedaan, zoals bijlen, zwaarden, speerpunten, hals- en armbanden en nog veel meer. Aangezien het brons uit zo veel verschillende richtingen kwam, met daarbij ook onze eigen produktie, was er ondanks de geringe hoeveelheid een zeer grote verscheidenheid aan bronzen voorwerpen, wat nou juist Nederland weer zo interessant maakt. Natuurlijk was brons niet het enige materiaal wat in die tijd gebruikt werd, er zijn ook vele vondsten van aardewerk, vuursteen, hout, been, gewei en dergelijke gevonden. Al deze voorwerpen, samen met de sporen in de grond, vormen ons venster naar deze periode. Geen woord was geschreven, dus veel dingen zullen we nooit te weten komen, zoals bijvoorbeeld hun religie, hoe hun dagelijks leven er uitzag en wat voor verhalen ze te vertellen hadden.

Via al deze informatie probeer ik een beeld te creëren van de mensen uit deze tijd, en dit weer te geven in Archeon. Archeon is een park in Alphen a/d Rijn, waarin vele bouwwerken te zien zijn uit vele perioden van ons verleden: de midden en nieuwe steentijd, bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd, en de middeleeuwen. Hier beelden zowel vaste medewerkers als vrijwilligers mensen uit uit de betreffende periodes, en de daarbij behorende ambachten waarin sommigen zeer bedreven zijn. Dit is een unieke manier om in kontakt te komen met het verleden, doordat het in levende lijve is te zien. Het is alsof je in een tijdmachine stapt, en een kijkje neemt in de verschillende perioden.

Zelf werk ik er voornamelijk in de weekeinden, en probeer ik de vaardigheden van de mensen uit de bronstijd meester te worden, met name het bronsgieten en verder bewerken van het brons. Het blijft me verbazen hoeveel ze konden in die tijd met de weinige middelen die ze beschikbaar hadden. Ze moeten daarom over een enorme hoeveelheid kennis en vaardigheid hebben beschikt als je ziet wat ze in die tijd bereikten. Hoe meer ik er mee bezig ben, des te meer mijn waardering groeit.

In de verschillende onderdelen van deze site, die je kunt bezichtigen via het menu bovenaan, zijn bijvoorbeeld de verschillende voorwerpen te zien die ik heb gemaakt, of die ik nog aan het maken ben, met foto's van de verschillende stadia en informatie hoe het gemaakt is. Hopelijk geeft dat inzicht in wat er nu allemaal achter steekt in het maken van deze voorwerpen. En misschien levert het ook nog ideeën op voor anderen die zich bezighouden met levende geschiedenis/experimentele archeologie.

email: