INTRODUCTIE | NIEUWS | BRONSGIETEN | BRONZEN REPRODUCTIES | OVERIGE REPRODUCTIES | DE BOERDERIJ | BRONSTIJD METALEN | LINKS
 
Boerderij uit de bronstijd
 
 
Op de bronstijd locatie van Archeon staat een boerderij die gereconstrueerd is naar vondsten uit Andijk, Noord Holland. In het gebied rond Andijk zijn verschillende plattegronden gevonden van boerderijen en akkers. "Onze" boerderij is er een van, waarin onze voorouders ong. 1200 v.Chr. leefden. Van de oorspronkelijke boerderij zijn alleen verkleuringen in de grond teruggevonden, van de lokaties van steunpalen, muren en greppels. De rest moet worden gereconstrueerd door wat genoemd wordt "educated guessing". Er moet dus een gebrek aan informatie worden opgevult door aan de hand van logisch nadenken wat het meest waarschijnlijk was. Zo waren riet en stro de meest voor de hand liggende materialen voor daken. Om een waterdicht dak te krijgen, moet het dak onder een hoek van 45 graden worden geplaatst. Op deze manier kan stukje bij beetje een reconstructie worden opgebouwd die een goede benadering is van hoe het er vroeger heeft uitgezien.

Naast de boerderij hebben we twee kleine akkertjes waar we gewassen telen die ze in de bronstijd ook hadden, zoals de tarwesoorten emmer en eenkoorn, en ook vlas waarvan het zaad voor voedsel werd gebruikt, en de vezels uit de stelen voor linnen kleding. Naast de ingang van de boerderij bevind zich de "kookhoek" waar beschermd onder een afdak een broodoven en rookhut staan. In de rookhut wordt vlees en vis gerookt om het langer te kunnen bewaren, en leer om het duurzamer en meer flexibel te maken. Onze schuur is gebaseerd op een vondst uit Bovenkarspel, vlak bij Andijk, en die wordt gebruikt voor bronsgiet demonstraties.

Tenslotte is een reconstructie van het tempeltje van Bargeroosterveld te zien. Dit mysterieuze houten bouwwerkje was gevonden in het veen in Drente. Vanwege de locatie heeft het zeer waarschijnlijk een religieuze functie gehad. Het veen was namelijk de plek waar offers werden gedaan, zoals blijkt uit de vele vondsten tot aan mensen toe. De hoorn achtige uitsteeksels waren gevonden naast de overblijfselen van het tempeltje. Het zou dus kunnen betekenen dat het vee een onderdeel vormde van de religie. Het vee was hun levensbron, en het is dus ook niet onwaarschijnlijk dat dit ook in de religie een rol speelde. Om die reden hebben we ook de boerderij versierd met horens, en een schedel die over de ingang waakt.

Hieronder is een selectie van foto's van de bouwwerken uit de bronstijd in Archeon. Door op de thumbnails te klikken kun je ze in volle grootte zien.
 

Voorkant boerderij
en akker
Andere kant van
de boerderij, de
kant van de stallen
De stallen in 
de boerderij
De voorraad potten
De vuurplaats
Onze vlas, 
beschermd door een vogelverschikker
 
Broodoven en
rookhut
 De bronsgiet schuur
Tempel van
Bargeroosterveld
Na de oogst
Wintertijd
Nacht foto