INTRODUCTIE | NIEUWS | BRONSGIETEN | BRONZEN REPRODUCTIES | OVERIGE REPRODUCTIES | DE BOERDERIJ | BRONSTIJD METALEN | LINKS
 
Speerpunt

Origineel
 
Vindplaats: Overloon, Limburg
Ouderdom: vroege bronstijd

Deze speerpunt is gevonden samen met een tweede speerpunt, twee vroege rapieren en een kledingspeld.

Model
 
Voor het maken van de mallen heb ik een model gemaakt uit berkenhout, gebruikmakend van mijn bronzen beitel. Zulke houten modellen van speerpunten en andere voorwerpen zijn teruggevonden in
Tobermore, Ierland.

Mal
 
Voor de malhelften maakte ik twee plakken klei, gemagerd met zand, die ik om het model heen vormde. Nadat deze helften goed aftwerkt en passend gemaakt waren, liet ik deze enkele dagen ogen, zodat deze een stuk steviger werden. Daarna maakte ik de kern, gebruikmakend van de mal helften om deze goed passend te maken. Om de kern op zijn plaats te houden heb ik bronzen "chaplets"  gebruikt, die in de mal helften zijn gedrukt. De mal is vervolgens ingepakt in een klei, zand en paardenmest mengsel. De mal is daarna verder gedroogd en vervolgens gebakken.

Giet resultaat
 
Van drie mallen die ik had gemaakt, heb ik drie speerpunten! Ze hebben allen wat imperfecties (gaatjes, een heeft gas bellen in het oppervlak), maar in principe allen defecten die ook op originelen voorkomen. Een verassing was dat de bronzen chaplets niet samen waren gesmolten met de speerpunten, maar langwerpige openingen vormen. Tot nu toe is door archeologen aangenomen dat zulke openingen door organische chaplets zijn onstaan, en dat bronzen chaplets door samen te smelten geen sporen aan de buitenkant achterlieten. Dit blijkt dus precies omgekeerd. Het niet samensmelten van de chaplets komt doordat deze hevig waren geoxideerd tijdens het bakken van de mallen.