INTRODUCTIE | NIEUWS | BRONSGIETEN | BRONZEN REPRODUCTIES | OVERIGE REPRODUCTIES | DE BOERDERIJ | BRONSTIJD METALEN | LINKS
 
Pijlpunten

Origineel
 
Vindplaats: Sleenerzand, Drente
Ouderdom: midden bronstijd

Deze pijlpunten komen uit een grafheuvel, samen met een hielbijl, spiraal armband en twee spiralen van gouddraad. De oorspronkelijke eigenaar moet zeer rijk geweest zijn voor zijn tijd, voornamelijk te zien aan de grote groep bronzen pijlpunten en de gouden spiralen. Pijlpunten werden namelijk voornamelijk nog van vuursteen gemaakt. Mijn doel is om uiteindelijk de volledige groep van vondsten te reproduceren.

Mal
 
Materiaal: klei en zand

De mal is gemaakt van zand en klei en vervolgens gebakken.

Giet resultaat
 
Pijlpunten lijken in eerste instantie makkelijk, maar ze zijn zo klein dat het zeer moeilijk is om het brons de mal in te krijgen. De orginele pijlpunten zijn minder dan 1mm dik, wat nagenoeg onmogelijk is om te gieten. Dus heb ik besloten ze dikker te gieten, en daarna dun te hameren. 

Afgewerkte pijlpunten
 
De pijlpunten zijn dun gehamerd om het metaal te harden. Hierbij ontstonden enkele barstjes, dus ik kon ze niet zo dun hameren als ik van plan was. Deze barstjes onstonden voornamelijk bij onregelmatigheden in het metaal. De rechter pijlpunt mistte een van de weerhaken, maar die heb ik er opnieuw aangeslepen. De pijlpunten zijn verder geslepen op zandsteen, en gepolijst op een gladde steen.

Giet resultaat 2
 
Met drie mallen elk voor drie pijlpunten gaat de productie snel. Met de laatste gietingen heb ik er weer 6 volledige pijlpunten, en 2 niet geheel volledige maar bruikbare pijlpunten. Dat brengt me al weer een flink stuk verder tot het totaal van 14 dat in het graf te Sleenerzand is aangetroffen.

Alle afgewerkte pijlpunten
 
Uiteindelijk heb ik in totaal 15 pijlpunten gegoten. Allen zijn uitgehamerd, scherp geslepen en gepolijst. Gemiddeld kostte dat 2 tot 3 uur werk per pijlpunt. Maar dit is pas het begin. Nu moet ik er nog volledige pijlen van maken, alsmede een pijlenkoker en een boog. Maar dat is werk voor later!